Notice: Constant DATE_RFC7231 already defined in /home/np21207/domains/scrum.ee/public_html/includes/bootstrap.inc on line 258
Scrum'i praktiline ülevaade (1 päev) | Scrum.ee
Loading...

Scrum'i praktiline ülevaade

1 päev

Lühikirjeldus

Treeningu osaleja saab ülevaate miks, millal ja kuidas agilism ja scrum tekkisid, millised on põhilised teoreetilised alused scrum'i tseremooniate, rollide ja artifaktide taga. Osaleja praktiseerib scrum'i 4 iteratsiooni vältel ning saab vastused tekkivatele küsimustele..

Hind grupile 2950€

Küsi pakkumist

Koolituse struktuur ja praktilisus

Teooria, %50
Aktiivõpe, %50
Praktilisus, %50
Kirjeldus ja teemad
Antud tutvustav lühikoolitus annab ülevaate waterfall’i, lean’i ja agile’i taustast, selgitab kuidas deterministlik ja empiiriline mudel mõjutavad tarkvaraarendust ning miks empiirilne mudel töötab paremini pidevalt muutuvas ärikeskkonnas.
 
Koolitus annab ülevaate toote ja protsessi pideva parendamise võimalustest, mis saavutatakse lühikeste tagasiside tsüklite, pideva ülevaatamise/jälgimise ja kohandumise kaudu meeskonna poolt.
 
Osaleja saab ülevaate:
 • Agiiilse nõute haldusest
 • Agiilsest hindamisest ja planeerimisest
 • Scrum’i rollidest (Toote omanik, ScrumMaster, Arendusmeeskond) ja nende vastutusest
 • Scrum’i tööprotsessist (Planeerimine, Igapäevased StandUp koosolekud, Ülevaatused, Retrspektiivi koosolekud)
 • Backlog’i juhtimisest, ülesannete juhtimisest, edusammude jälgimisest
 • Kvaliteedi parandamise tehnikatest ja tööriistadest (testide automatiseerimine, TDD, jne)
 
Teemad: Agile, Lean, Scrum, TDD, Deterministlik, Empiiriline, Agiilse tarkvaraarenduse manifest, Backlog, Planning poker, Kasutaja lugu (User Story), Sprint, Igapäevane StandUp, “Tehtud” definitsioon (Definition of Done DoD), Üleasnnete tahvel, Burn Down/Up graafikud
Mida osaleja saab
Päevase koolituse läbinud osaleja on võimeline võtma kasutusse agiilse planeerimise ja hindamise tehnikad ning alustama oma tööd/liituma scrum'i praktiseeriva meeskonnaga.
 
Koolitus varustab osalejaid piisavalt hea ülevaatega scrum’i tseremooniatest (koosolekutest), rollidest ja artifaktidest, et teha koostööd arenduspartneritega, et osata võrrelda oma meeskonna/partneri olemasolevat tööprotsessi ametliku scrum’i omaga. Osaleja on võimeline identifitseerima vajaminevad parandused ja järgmised vajalikud sammud.

 

Ajakava
 • Retrospektiivi praktiseerimine
 • Teooria  agiilsete protsesside taga:
  • Agile ja Lean ajalugu
  • Deterministlik ja empiiriline mudel
 • Agiilne nõuete ja backlog’i juhtimine
 • Agiilne hindamine (sh Planning Pokker’i praktiseerimine)
 • Scrum’i raamistik (rollid, Artifaktid, tseremooniad)
 • Scrum simulatsioon (4 lühikest sprint’i tsüklit)
 • Organisatsiooni tööpõhimõtted  (organisatsiooni struktuur, tööriistad, tugi)
 • Scrum’i juurutamise riskid
 • Küsimused ja vastused
Õppemeetodid
Praktiline simulatsioon, Teooria loengu vormis, arutelud, case’id
Tase ja eeldused

Tase: Ülevaade Scrum'i arendusprotsessist

Eeldused: Puuduvad

Koolitaja

Alek Kozlov

Alek Kozlov omab Estonian Business School'i IT juhtimise magistrikraadi. Alek on Scrum.ee asutaja, konsultatnt ja treener. Samuti on ta koolitaja Tallinna Tehnika Ülikoolis ja DevTraining's. Alek on ka Agile Estonia kaasasutaja.
 
Alek praktiseerib Scrum'i meetodeid 2004. aastast ja aitab ettevõtteid omaks võtta agiilset mõtteviisi ja Scrum'i meetodeid 2009. aastast. Alek on sertifitseeritud Scrum'i praktik (Certified Scrum Practitioner CSP), sertifitseeritud Scrum Master (CSM), sertifitseeritud Product Owner (CSPO), Innovation Games koolitaja ja kirglik toote/teenuse disainer.
 
Alek töötas Skype’is kus ta oli esimene Agile Coach, kelle vastutuseks oli planeerida, täide viia ja toetada meeskondade üleminekut Scrum'le. Ta on teinud koostööd Skype'i, Telekomi, Insly, Helmese, Tieto Eesti, SMIT'i, Töötukassa, TTÜ ja mitmete teiste organisatsioonidega.
Disclaimer

Hind kehtib Tallinnas toimuvatele koolitustele. Väljaspool Tallinnat lisanduvad koolitaja reisikulud. Võtke meiega ühendust.

Kes peaks osalema

Ärijuhid
Tootejuhid
Ärianalüütikud
Riigihanke spetsialistid
Juristid
Raamatupidajad
Turundusspetsialistid

Seotud sisekoolitused

Agiilsete metoodikate tutvustus - 1/2 päeva

Treeningu osaleja saab ülevaate miks, millal ja kuidas agiilne ja lean mõtlemine tekkisid ning kuidas scrum'i ja kanban'i raamistikud seda praktiliselt toetavad. Koolitus katab põhilisi teoreetilisi aluseid selgitades, mis on Scrum'i tseremooniaate, rollide, artifaktide ning Kanban'i põhimõttete ja nõuete taga

Hind grupile 1650€

Loe lisaks ja küsi pakkumist
Scrum meeskonna koolitus (2 päeva)
Treeningu osaleja saab ülevaate miks, millal ja kuidas agile ja scrum tekkisid, millised on põhilised teoreetilised alused scrum'i taga ja kuidas tseremooniad, rollid ja artifaktid toimivad reaalses elus.

Koolituse käigus valmistatakse osalejad ette ning varustatakse scrum'i tehnikate ja tööriistadega scrum'i simulatsiooniks. Koolituse lõpus teostatakse 3 iteratsiooni vältel scrum'i simulatsioon, mille käigus osad meeskonnad edukalt tarnivad testitud, unikaalse ja töötava toote.


Hind grupile 5550€

Loe lisaks ja küsi pakkumist