Notice: Constant DATE_RFC7231 already defined in /home/np21207/domains/scrum.ee/public_html/includes/bootstrap.inc on line 258
Scrum meeskonna koolitus (2 päeva) | Scrum.ee
Loading...

Scrum meeskonna koolitus

2 päeva

Lühikirjeldus

Koolituse käigus valmistatakse osalejad ette ning varustatakse scrum'i tehnikate ja tööriistadega scrum'i simulatsiooniks. Koolituse lõpus teostatakse 3 iteratsiooni vältel scrum'i simulatsioon, mille käigus osad meeskonnad edukalt tarnivad testitud, unikaalse ja töötava toote.


Hind grupile 5550€

Küsi pakkumist

Koolituse struktuur ja praktilisus

Teooria, %30
Aktiivõpe, %70
Praktilisus, %80
Kirjeldus ja teemad
Antud praktiline scrum’i koolitus on toimunud üle 25 korra sisaldades mini loenguid, praktilisi workshop’e, case study’id, arutelusid ja simulatsioone.
 
Antud koolitus annab osalejale ülevaate waterfall’i, lean’i ja agile’i mõttemudelitest. Tutvustab ja selgitab kuidas deterministliku ning empiirilise mudeli kasutamine mõjutavad tarkvaraarenduse protsessi ja tulemusi pidevalt muutuvas tehnoloogia keskkonnas.
 
Koolitus tutvustab toote pideva parenamise protsessi mõtteviisi ja kuidas seda paraktiliselt juurutada, kasutades pidevat ülevaatamist ja kohandumist läbilühikeste tagasiside tsüklite scrum’i raamistikus.
 
Osaleja saab ülevaate:
 • Agiilse nõuete haldusest
 • Agiilsest hindamisest ja planeerimisest
 • Scrum’i rollidest (Toote omanik, ScrumMaster, Arendusmeeskond) ja nende vastutusest
 • Scrum’i tööprotsessist (Planeerimine, Igapäevased StandUp koosolekud, Ülevaatused, Retrspektiivi koosolekud)
 • Backlog’i juhtimisest, ülesannete juhtimisest, edusammude jälgimisest
 • Kvaliteedi parandamise tehnikatest ja tööriistadest (testide automatiseerimine, TDD, jne)
 • Laienev Scrum - mitme scrum meeskonnaga organisatsioon
 
Teemad: Agile, Lean, Scrum, TDD, Deterministlik, Empiiriline, Agiilse tarkvaraarenduse manifest, Backlog, Planning poker, Kasutaja lugu (User Story), Sprint, Igapäevane StandUp, “Tehtud” definitsioon (Definition of Done DoD), Üleasnnete tahvel, Burn Down/Up graafikud, release planning, Scrum’i kasvustrateegia
 
Mida osaleja saab
Kahepäevase koolituse läbinud meeskond on valmis scrum’i kasutuselevõtuks. Arendusmeeskonna liikmed oskavad aidata Toote juhti (Product Owner) backlogi ja Kasutaja lugude koostamisel. Meeskond oskab hinnata töö mahtu, leida lahendused ja planeerida Sprit’i. Iga meeskonna liige teab, kuidas hallata Sprint’i ülesandeid ja koordineerida meeskonnasisest tööd, et saavutada Sprint’ks seatud eesmärk.
 
Koolituse läbinud meeskonna liikmed saavad kasutada Retrospektiivi tehnikaid ja koolituse materjale, et võrrelda kuidas vastab meeskonna tööprotsess scrum’i ametlikele nõuetele ja soovitustele. Meeskond oskab identifitseerida, planeerida ja teostada vajalikud parendused meeskonna tööprotsessis, et luua kliendile suuremat väärtust.

 

Ajakava
 • Retrospektiivi praktiseerimine
 • Teooria  agile protsesside taga:
  • Agile ja Lean ajalugu
  • Deterministlik ja empiiriline mudel
 • Agiilne nõuete ja backlog’i juhtimine:
  • Visiooni kirjeldus
  • Kasutaja lugu ja loo kaardistamine
  • Vertikaalsed vs horisontaalsed “lõigud”
  • Prioriteeti seadmise tehnikad
 • Agiilne hindamine (sh Planning Pokker’i praktiseerimine)
 • Scrum’i raamistik (rollid, Artifaktid, tseremooniad)
 • Scrum simulatsioon (4 lühikest sprint’i tsüklit)
 • Organisatsiooni tööpõhimõtted  (organisatsiooni struktuur, tööriistad, tugi)
 • Laienev Scrum - mitme meeskonnaga organisatsioonid
 • Scrum’i juurutamise riskid
 • Küsimused ja vastused
 • Scrum simulatsioon (3 täis Sprint tsüklit)
 
Õppemeetodid
Praktiline simulatsioon, Teooria loengu vormis, arutelud, case’id
Tase ja eeldused

Tase: Scrum'i arendusprotsessi alused

Eeldused: Puuduvad

Koolitaja

Alek Kozlov

Alek Kozlov omab Estonian Business School'i IT juhtimise magistrikraadi. Alek on Scrum.ee asutaja, konsultatnt ja treener. Samuti on ta koolitaja Tallinna Tehnika Ülikoolis ja DevTraining's. Alek on ka Agile Estonia kaasasutaja.
 
Alek praktiseerib Scrum'i meetodeid 2004. aastast ja aitab ettevõtteid omaks võtta agiilset mõtteviisi ja Scrum'i meetodeid 2009. aastast. Alek on sertifitseeritud Scrum'i praktik (Certified Scrum Practitioner CSP), sertifitseeritud Scrum Master (CSM), sertifitseeritud Product Owner (CSPO), Innovation Games koolitaja ja kirglik toote/teenuse disainer.
 
Alek töötas Skype’is kus ta oli esimene Agile Coach, kelle vastutuseks oli planeerida, täide viia ja toetada meeskondade üleminekut Scrum'le. Ta on teinud koostööd Skype'i, Telekomi, Insly, Helmese, Tieto Eesti, SMIT'i, Töötukassa, TTÜ ja mitmete teiste organisatsioonidega.
Disclaimer

Hind kehtib Tallinnas toimuvatele koolitustele. Väljaspool Tallinnat lisanduvad koolitaja reisikulud. Võtke meiega ühendust.

Kes peaks osalema

Ärijuhid
Tootejuhid
ScrumMaster'id
Analüütikud
Testijad
Meeskonna liikmed
Kvaliteedijuhid
Arendajad
Projektijuhid

Seotud koolitused

Agiilsete metoodikate tutvustus - 1/2 päeva

Treeningu osaleja saab ülevaate miks, millal ja kuidas agiilne ja lean mõtlemine tekkisid ning kuidas scrum'i ja kanban'i raamistikud seda praktiliselt toetavad. Koolitus katab põhilisi teoreetilisi aluseid selgitades, mis on Scrum'i tseremooniaate, rollide, artifaktide ning Kanban'i põhimõttete ja nõuete taga

Hind grupile 1650€

Loe lisaks ja küsi pakkumist
Scrum'i praktiline ülevaade (1 päev)

Treeningu osaleja saab ülevaate miks, millal ja kuidas agile ja scrum tekkisid, millised on põhilised teoreetilised alused scrum'i tseremooniate, rollide ja artifaktide taga. Osaleja praktiseerib scrum'i 4 iteratsiooni vältel ning saab vastused tekkivatele küsimustele.


Hind grupile 2950€

Loe lisaks ja küsi pakkumist